ویلایی 238متری

عکس ملک

قیمت ملک

پنج میلیارد و پانصد میلیون تومان

جزئیات ملک

توضیحات

_منزل دو طبقه (همکف و پیلوت)
_شناژ افقی و عمودی
_مادر سند وکالت

امکانات

به دنبال خانه رویایی هستید ؟

ما می توانیم به شما کمک کنیم تا رویای خود را برای یک خانه جدید محقق کنید