تجاری/موقعیت تجاری 130متری

عکس ملک

قیمت ملک

سه میلیارد و دویست و پنجاه میلیون تومان

جزئیات ملک

توضیحات

قیمت:متری 25 میلیون تومان
مغازه دو طبقه تجاری

امکانات

به دنبال خانه رویایی هستید ؟

ما می توانیم به شما کمک کنیم تا رویای خود را برای یک خانه جدید محقق کنید