کلنگی 290متری

عکس ملک

قیمت ملک

پانزده میلیارد تومان

جزئیات ملک

توضیحات

شمالی،جنوبی
ملک کلنگی 20 سال ساخت،قابل سکونت

امکانات

به دنبال خانه رویایی هستید ؟

ما می توانیم به شما کمک کنیم تا رویای خود را برای یک خانه جدید محقق کنید