آپارتمان 150متری

عکس ملک

قیمت ملک

چهار میلیارد و پانصد میلیون تومان

جزئیات ملک

توضیحات

شرایط پرداخت :
مبلغ 3 میلیارد تومان نقد /مابقی اقساط 4 ماهه

امکانات

به دنبال خانه رویایی هستید ؟

ما می توانیم به شما کمک کنیم تا رویای خود را برای یک خانه جدید محقق کنید