ویلایی 131متری

عکس ملک

قیمت ملک

چهار میلیارد تومان

جزئیات ملک

توضیحات

-همکف تکمیل بدون تجهیزات
-نیم طبقه تا تیغه کشی انجام شده

امکانات

به دنبال خانه رویایی هستید ؟

ما می توانیم به شما کمک کنیم تا رویای خود را برای یک خانه جدید محقق کنید