آپارتمان 100متری

عکس ملک

قیمت ملک

دو میلیارد و پانصد میلیون تومان

جزئیات ملک

توضیحات

-معاوضه با ملک تا 6 میلیارد تومان

امکانات

به دنبال خانه رویایی هستید ؟

ما می توانیم به شما کمک کنیم تا رویای خود را برای یک خانه جدید محقق کنید