Image

ننهضت ملی مسکن به استان‌ها تفویض شد

مهران فاطمی استاندار یزد گفت: یزد تنها استانی است که همه واحد‌های آن در طرح نهضت ملی مسکن به صورت ویلایی ساخته می‌شود و بر این اساس برای ۶۰ هزار واحد مسکونی تامین زمین صورت گرفته است.

او افزود: سه هزار هکتار در کل استان باید تامین زمین انجام شود که این کار برای دو هزار و ۳۰۰ هکتار رخ داده و همه مراحل ۷۰۰ هکتار دیگر انجام گرفته است، ولی بیش از چهار ماه است که در صف شورای عالی معماری و شهرسازی قرار دارد.

استاندار یزد ادامه داد: وقتی ۲۴ دستگاه فنی به ارائه نظر می‌پردازند باید تفویض اختیار به استان‌ها صورت گیرد و ما کار را برای شهر‌های زیر ۵۰ هزار نفر به سرعت انجام می‌دهیم و اگر این تفویض اختیار برای شهر‌های بالای ۵۰ نفر هم رخ دهد، کار با سرعت بیشتری آغاز و پیگیری می‌شود.

فاطمی با بیان اینکه طرح‌ها هم اکنون در صف طولانی شورای شهرسازی و معماری قرار دارد، تصریح کرد: این شورا بر اساس قانون باید جواب طرح‌ها را در مدت یکماه بدهد، اما تحقق این مساله در پرتو زیاد بودن الحاقات امکانپذیر نیست. 

او اظهار داشت: ما طرحی را شهریور سال ۱۴۰۱ مصوب و ارسال کردیم و هم اکنون پیش پروانه شهرسازی آن صادر شده است و درباره ۷۰۰ هکتار نیز همه کار‌های آن را انجام دادیم و در انتظار تصویب آن هستیم تا کار‌ها را در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.

به دنبال خانه رویایی هستید ؟

ما می توانیم به شما کمک کنیم تا رویای خود را برای یک خانه جدید محقق کنید