ویلایی کد ملک: 490

یزد ، میدان اطلسی

قیمت ملک:دو میلیارد و هشتصد میلیون تومان

سال ساخت:بیشتر از 20 سال

توضیحات بیشتر

17سال ساخت
یک میلیارد زیر قیمت

ویژگی ها

جوانیم، اما حرفه ای

مشاهده املاک