تامین مسکن کارگران در یزد

تامین مسکن کارگران در یزد

  • 1401/11/05 11:24:11
image news

محمد مهدی حیدری گفت: طرح صنعت شهر با مشارکت وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت شکل گرفته و هدف تامین مسکن کارگرانی است که در بخش صنعت شاغل هستند.

محمد مهدی حیدری سرپرست مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی با اشاره به اینکه عمده کارگران را مهاجران تشکیل میدهند، افزود: با توجه به افزایش قیمت مسکن پیش بینی میشود که کارگران آموزش دیده و شاغل ناچار به ترک محل کار خود به دلیل عدم تامین مسکن خواهند شد، بنابراین وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت در همکاری با یکدیگر تامین مسکن کارگران را به عهده میگیرند.

حیدری تصریح کرد: بخش صنعت با ترک نیروی کار آموزش دیده متضرر خواهد شد و درصدد راهکاری برای تامین بخشی از آورده متقاضیان است.

همچنین وزارت صمت بعد از تخصیص زمین از سوی وزارت راه و شهرسازی، آماده سازی اراضی را انجام میدهد، بدین ترتیب در ساخت مسکن کارگران تسریع ایجاد میشود.

 


پست های مرتبط

جوانیم اما حرفه ای