نهضت ملی مسکن

نهضت ملی مسکن

  • 1401/11/06 10:43:06
image news

بلاتکلیفی متقاضیان جدید طرح نهضت ملی مسکن در استان یزد

زارع زاده معاون ساختمان و مسکن راه و شهرسازی استان یزد افزود: درخصوص فازهای ثبت نامی، فراخور ثبت نام پیامک برای معرفی طرح به آن ها ارسال میشود.

او تصریح کرد: متقاضیان فاز ششم طرح آماده سازی آن انجام شده و فاز ثبت نامی هشت، مراحل اولیه ثبت نام ها در حال انجام است و متقاضیان در مرحله تشکیل پرونده هستند و بعد از تایید نهایی به فراخور زمان و طرح ها پیامک برای آن ها ارسال می شود.

او افزود: ثبت نام متقاضیان فاز هشت در مهر ماه انجام شده است و فاز ششم برای سال گذشته بوده است و تاکنون برای دو گروه پیامک ارسال شده است.


پست های مرتبط

جوانیم اما حرفه ای