مالیات مسکن مهر چقدر است؟

مالیات مسکن مهر چقدر است؟

  • 1401/11/08 19:39:55
image news

در لایحه بودجه 1402، مالیات برای هر واحد مسکن مهر سیصد هزار تومان اعلام شده است که بدون هیچگونه تغییری نسبت به بودجه 1401 این مالیات برآورد شده است.

بر اساس بند الف تبصره 11 با موضوع مسکن و حمل و نقل، لایحه بودجه 1402 میزان مالیات پروژه های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر برای سالهای 1398 الی 1402 در پروژه های تفاهم نامه سه جانبه با سازندگان و تعاونی ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و یا معرفی وزارت راه و شهرسازی سه میلیون ریال برای هر واحد تعیین میگردد و هیچگونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این پروژه ها تعلق نمیگیرد.

سازمان امور مالیاتی موظف به صدور مفاصا حساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است.


پست های مرتبط

جوانیم اما حرفه ای