اجرای طرح نهضت ملی مسکن

اجرای طرح نهضت ملی مسکن

  • 1401/11/09 11:31:58
image news

استاندار یزد با بیان اینکه یکی از دغدغه های مردم بی مسکنی و هزینه های گزاف اجاره است افزود: هیچ کوتاهی در اجرای طرح نهضت ملی مسکن پذیرفتنی نیست.

مهران فاطمی در نشست شورای مسکن استان، مسکن را جدی ترین مسئله مورد پیگیری استان پس از مسائل مربوط به تامین آب پایدار دانست و اظهار کرد: مدیران عضو شورای مسکن استان بر اساس جدیت در پیگیری و پیشبرد امور طرح نهضت ملی مسکن ارزیابی می شوند.

وی یکی از مهم ترین دغدغه های مردم را بی مسکنی و هزینه های گزاف اجاره مسکن دانست و گفت هیچگونه اهمال و کوتاهی مدیران و افراد موثر در زنجیره اجرای طرح نهضت ملی مسکن پذیرفتنی نیست.او تاکید کرد بر سر حقوق مرد با هیچکس تعارف ندارم و به صورت میدانی روند اجرای امور از بانک ها تا محل های اجرای پروژه ها را بررسی خواهم کرد.

فاطمی خطاب به مدیران حاضر در نشست، بر پیگیری شبانه روزی مسائل این حوزه و به ویژه سفر به تهران جهت اخذ مجوز ها و مصوبات به نفع مردم استان تصریح کرد: سایت 377 هکتاری طرح نهضت ملی مسکن سایتی الگویی است.

وی مسجد، بازار و فضاهای فرهنگی را هسته اصلی این شهر جدید دانست و بیان کرد: این فضاها باید طبق نقشه طراحی و زودتر از واحد های مسکن ساخته شوند.

در پایان استاندار به لزوم تشکیل کارگروه تامین مصالح به منظور حمایت از تولید داخل استان و کاهش هزینه های ساخت با توجه به خرید عمده مصالح پرداخت.

 

 


پست های مرتبط

جوانیم اما حرفه ای