مسکن مهر

مسکن مهر

  • 1401/11/13 09:53:03
image news

30 هزار واحد مسکن مهر باقیمانده تا شهریور 1402 تحویل داده می شود.

علیرضا جعفری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت عمران شهر های جدید گفت: واحد های مسکونی نهضت ملی مسکن با سرعت و کیفیت در شهرهای جدید در حال انجام است.

وی با تاکید بر اینکه رویکرد ساخت نهضت ملی، احداث واحد های یک طبقه حیاط دار است، گفت: یک رویکرد ساخت در شهرهای جدید بدین نحو است که چنانچه متقاضیان متمایل باشند، طبق شرایط به آنها زمین اختصاص خواهد یافت تا به احداث مسکن اقدام کنند. همچنین متقاضیان تسهیلات نهضت ملی مسکن دریافت می کنند.

ادامه داد: در روش دیگر، شرکت عمران شهرهای جدید برای متقاضیان خانه های یک طبقه حیاط دار احداث می کند که عمدتا در شهرهای کوچک انجام می شود با متری 3 میلیون و 950 هزار تومان احداث خواهد شد.

جعفری توضیح داد: برای شهرهای جدید که اراضی کم و متقاضی زیاد است واحد های طرح نهضت ملی مسکن در 4 الی 7 طبقه احداث می شود و قرارداد ساخت این واحد ها متری 4 میلیون و 500 هزار تومان است که با محاسبه نرخ تعدیل به متری 7 میلیون تومان می رسد.

جعفری گفت: با انبوه سازان، مدیریت هزینه خواهیم کرد تا قیمت تمام شده ساخت مسکن در دامنه متری 7 میلیون تومان باقی بماند و ساخت واحد ها با همین قیمت به اتمام برسد. که برای این منظور سهم مشاعات را کاهش می دهیم. واحد ها بین 75 تا 110 متری احداث می شود. 

جعفری در خصوص واحد های باقیمانده مسکن مهر نیز اعلام کرد: با دستور رئیس جمهور تکمیل واحد های مسکن مهر در شهرهای جدید سرعت خوبی پیدا کرد، در حال حاضر 30 هزار واحد باقیمانده مسکن مهر در حال تکمیل است که برنامه ریزی شده تا شهریور 1402 تحویل داده شود.


پست های مرتبط

جوانیم اما حرفه ای