هفت برابر شدن قیمت مسکن

هفت برابر شدن قیمت مسکن

  • 1401/11/26 11:26:37
image news

روزنامه کیهان با حمله به عباس آخوندی، او را مقصر هفت برابر شدن قیمت مسکن دانسته است.

به گزارش کیهان، آقای آخوندی از متهمان اصلی بی اعتنایی به مطالبات مشروع مردم (از جمله در بخش ساخت مسکن و مهار تورم این حوزه) است و بنابراین نمی تواند ژست مدعی العمومی در حوزه جمهوریت و مردم سالاری به خود بگیرد. هفت برابر شدن قیمت مسکن و توقف تولید و کاهش اشتغال در این بخش، از جمله شاهکار های مدیریتی آقای آخوندی است که اکنون ادای افراد نظریه پرداز را در می آورد. 

این روزنامه در پایان نوشته است: با این اوصاف به نظر می رسد اگر به هنگام بررسی وی برای وزارت راه و شهرسازی، نمایندگان مجلس وقت دقت و ملاحظه قانونی به خرج می دادند و او را برای وزارت تایید نمی کردند، آن فاصله اقتصادی در بخش مسکن هم رخ نمی داد.


پست های مرتبط

جوانیم اما حرفه ای