زمین|مسکونی-تجاریمشخصات مالک
وارد کردن انتخاب منطقه الزامی است


مشخصات ملک
نوع قرارداد
ابعاد
متراژ
نوع سند
نوع کاربری
موقعیت
قیمت(به تومان وارد شود)
معاوضه با
توضیحات


گالری
آپلود گالری
آپلود فیلم


موقعیت مکانی
  لطفا صبر کنید...
نمایش محدوده جستجو روی نقشه

جوانیم اما حرفه ای