جستجو#
 • کد: 6386

فروش زمین مسکونی

 • ابعاد:
 • متراژ:122


توضیحات: _زمین مسکونی (بلوار امام حسین) _دو نبش _بر زمین: 9 متر _نصف مبلغ نقد و مابقی تا 3 چک برای ماه 2،3،4
#
 • کد: 6385

فروش زمین مسکونی

 • ابعاد:
 • متراژ:271


توضیحات: _زمین مسکونی (کوچه گلستان 4)
#
 • کد: 6384

فروش زمین مسکونی

 • ابعاد:
 • متراژ:274

 • جنوبی
 • آپارتمان
توضیحات: _زمین مسکونی (کوچه غدیر 8) _کوچه 10 متری بن بست
#
 • کد: 6383

فروش زمین مسکونی

 • ابعاد:9×20
 • متراژ:180


توضیحات: _زمین مسکونی (خیابان گلستان) _کوچه ده متری
#
 • کد: 6382

فروش زمین مسکونی

 • ابعاد:
 • متراژ:180


توضیحات: _زمین مسکونی (چاه شهردار، خیابان گلستان) _زمن های اراضی شهرداری _دو نبش _شناژ کف بسته شده
#
 • کد: 6381

فروش زمین مسکونی

 • ابعاد:
 • متراژ:216


توضیحات: _زمین مسکونی (خیابان امام خمینی)
#
 • کد: 6380

فروش زمین مسکونی

 • ابعاد:
 • متراژ:183


توضیحات: _زمین مسکونی (خیابان امام رضا)
#
 • کد: 6379

فروش زمین مسکونی

 • ابعاد:
 • متراژ:245


توضیحات: _زمین مسکونی (خیابان ولایت 9)
#
 • کد: 6378

فروش زمین مسکونی

 • ابعاد:
 • متراژ:226


توضیحات: _زمین مسکونی (خیابان ولایت 5)
#
 • کد: 6377

فروش زمین مسکونی

 • ابعاد:
 • متراژ:180


توضیحات: _زمین مسکونی (کوچه شاداب) _9 متر در طول _سلسله مراتب قولنامه وکالت
#
 • کد: 6376

فروش زمین مسکونی

 • ابعاد:
 • متراژ:130


توضیحات: _زمین مسکونی _موقعیت: محدوده میدان امام علی _سند وکالتی
#
 • کد: 6375

فروش زمین مسکونی

 • ابعاد:
 • متراژ:200


توضیحات: _زمین مسکونی خیابان ولیعصر _پروانه _دیوار پای کار _کنتور آب _کوچه بن بست
#
 • کد: 6374

فروش زمین مسکونی

 • ابعاد:
 • متراژ:0


توضیحات: _زمین مسکونی (خیابان بهار جنوبی) _عرض: 7 متر
#
 • کد: 6373

فروش زمین مسکونی

 • ابعاد:12×10
 • متراژ:120


 • ماشین
توضیحات: _زمین مسکونی (کوچه چهارده معصوم) _کوچه دررو 8 متر _مادر سند وکالتی
#
 • کد: 6371

فروش زمین تجاری

 • ابعاد:
 • متراژ:500


توضیحات: _زمین تجاری (کوچه جنب بیمارستان مادر) _دو نبش _16 متر لب بلوار امام جعفر صادق
#
 • کد: 6370

فروش زمین تجاری

 • ابعاد:
 • متراژ:600


توضیحات: _زمین (باغ ملی به سمت باهنر) _دو کله _4 دهنه مغازه
#
 • کد: 6369

فروش زمین تجاری

 • ابعاد:
 • متراژ:5000


توضیحات: _زمین (روبروی سیب و نار) _کاربری کارگاهی _69 متر بر خیابان اصلی _دو نبش
#
 • کد: 6355

فروش زمین تجاری

 • ابعاد:5×20
 • متراژ:100


توضیحات: -زمین تجاری -موقعیت زمین: اکرم آباد-بعد از میدان ولیعصر -متراژ زمین: 100 متر -قولنامه وکالت
#
 • کد: 6354

فروش زمین تجاری

 • ابعاد:4×17/5
 • متراژ:68


توضیحات: -زمین تجاری -موقعیت زمین: خیابان کاشانی -متراژ زمین: 68 -مجوز ساخت سه طبقه تجاری
#
 • کد: 6352

فروش زمین مسکونی

 • ابعاد:10×24
 • متراژ:0

 • جنوبی
 • آپارتمان (جمهوری-شهیدقندی)
توضیحات: -متراژ زمین: 240 متر -موقعیت: بلوارجمهوری-کوچه نگاران -مناسب برای ساخت و ساز -کوچه خیلی عالی
#
 • کد: 6258

فروش زمین مسکونی

 • ابعاد:27*9/5
 • متراژ:256


 • آپارتمان سه خوابه با موقعیت عالی تا 4میلیارد
توضیحات: فندانسیون کف ریخته شده دیوار آماده سقف شناژ افقی و عمودی ستون فلزی برای سه طبقه انجام شده نقشه پلان صفر تا صد گرفته شده
#
 • کد: 6256

فروش زمین مسکونی

 • ابعاد:8*17.5
 • متراژ:163

 • دونبش
توضیحات: بر خیابان ۱۸ متری سند تک برگ مشاع
#
 • کد: 6255

فروش زمین مسکونی

 • ابعاد:7*16.5
 • متراژ:110


توضیحات: کوچه عرض ۱۰ متری ازاد منطقه نوساز خرید دست اول.
#
 • کد: 6254

فروش زمین مسکونی

 • ابعاد:13*24
 • متراژ:312


توضیحات: لب خیابان 24 متری با مجوز ساخت
#
 • کد: 6253

فروش زمین تجاری

 • ابعاد:30*38
 • متراژ:1080

 • دونبش
توضیحات: منطقه ویژه اقتصادی دارای دفترچه قرارداد
#
 • کد: 6252

فروش زمین مسکونی

 • ابعاد:
 • متراژ:205

 • دونبش
توضیحات: زمین متری 10 تومان
#
 • کد: 6251

فروش زمین مسکونی

 • ابعاد:10*11.5
 • متراژ:115


توضیحات: عاصی زاده اول کوچه گازگاه
#
 • کد: 6250

فروش زمین مسکونی

 • ابعاد:8*15
 • متراژ:120

 • شمالی
توضیحات: منطقه نوساز رو به رشد کوچه ده متری 50 متر فاصله تا لب بلوار
#
 • کد: 6249

فروش زمین مسکونی

 • ابعاد:10*20
 • متراژ:200

 • جنوبی
توضیحات: جنوبی فاز دو مهرآوران
#
 • کد: 6248

فروش زمین مسکونی

 • ابعاد:
 • متراژ:55


توضیحات:
#
 • کد: 6247

فروش زمین مسکونی

 • ابعاد:8*18
 • متراژ:133

 • جنوبی
توضیحات:
#
 • کد: 6246

فروش زمین مسکونی

 • ابعاد:18*طول
 • متراژ:200


توضیحات:
#
 • کد: 6245

فروش زمین مسکونی

 • ابعاد:20*40
 • متراژ:800


توضیحات:
#
 • کد: 6244

فروش زمین تجاری

 • ابعاد:
 • متراژ:93

 • شمالی
توضیحات:
#
 • کد: 6243

فروش زمین تجاری

 • ابعاد:
 • متراژ:123

 • دونبش
توضیحات:
#
 • کد: 6242

فروش زمین تجاری

 • ابعاد:11*5
 • متراژ:55


توضیحات:
#
 • کد: 6241

فروش زمین مسکونی

 • ابعاد:10*20
 • متراژ:200

 • دونبش
توضیحات: کوچه در رو 12 متری
#
 • کد: 6240

فروش زمین مسکونی

 • ابعاد:10*20
 • متراژ:200

 • شمالی
توضیحات:
#
 • کد: 6239

فروش زمین مسکونی

 • ابعاد:9*33
 • متراژ:297


توضیحات: لب خیابان 14 متری ساختمان کلنگی دارد انشعابات آب و برق و گاز هم دارد
#
 • کد: 6238

فروش زمین مسکونی

 • ابعاد:15*8
 • متراژ:125


توضیحات: -قطعه دوم بلوار ۱۸متری ابوذر -موقعیت بسیار عالی جهت ساخت و سرمایه گذاری -منطقه شیک و نوساز -قابلیت افزایش زیربنا (بالکن) تا۱۴۸متر
#
 • کد: 6237

فروش زمین مسکونی

 • ابعاد:9
 • متراژ:170


توضیحات: -برگ عمران بایر -کوچه ۹ متری شیک و‌نوساز -دسترسی عالی به بلوار -مناسب جهت ساخت و سرمایه گذاری
#
 • کد: 6236

فروش زمین مسکونی

 • ابعاد:13*19
 • متراژ:247


 • منزل شیک و بزرگ تا 2.5 ملیارد
توضیحات: دو طرف زمین یکی6 یکی8 سند در دست اقدام آب و برق دارد
#
 • کد: 6235

فروش زمین مسکونی

 • ابعاد:13*24
 • متراژ:312

 • شمالی
توضیحات:
#
 • کد: 6234

فروش زمین مسکونی

 • ابعاد:7.3*23
 • متراژ:175

 • جنوبی
توضیحات: کوچه 12 متری
#
 • کد: 6233

فروش زمین مسکونی

 • ابعاد:7.5*طول
 • متراژ:210


توضیحات:
#
 • کد: 6232

فروش زمین مسکونی

 • ابعاد:
 • متراژ:300

 • جنوبی
توضیحات:
#
 • کد: 6231

فروش زمین مسکونی

 • ابعاد:8*طول
 • متراژ:180

 • جنوبی
توضیحات:
#
 • کد: 6230

فروش زمین مسکونی

 • ابعاد:20*10
 • متراژ:200


توضیحات:
#
 • کد: 6229

فروش زمین مسکونی

 • ابعاد:
 • متراژ:200


توضیحات:
#
 • کد: 6228

فروش زمین مسکونی

 • ابعاد:
 • متراژ:200


توضیحات:
#
 • کد: 6227

فروش زمین مسکونی

 • ابعاد:
 • متراژ:200


توضیحات:
#
 • کد: 6226

فروش زمین مسکونی

 • ابعاد:
 • متراژ:320


توضیحات:
#
 • کد: 6225

فروش زمین

 • ابعاد:12.5*طول
 • متراژ:300

 • جنوبی
توضیحات:
#
 • کد: 6224

فروش زمین مسکونی

 • ابعاد:12.5*طول
 • متراژ:360

 • جنوبی
توضیحات:
#
 • کد: 6223

فروش زمین

 • ابعاد:12.5*طول
 • متراژ:360

 • جنوبی
توضیحات:

جوانیم اما حرفه ای